LoJaF mreža

 

LoJaf mrežaLoJaF odnosno Upravljanje lokalnim javnim finansijama – učenje i usavršavanje u saradnji sa kolegama je mreža praktičara, osmišljena da funkcioniše u okviru Centra za održiv lokalni i regionalni razvoj Šušeoka - Mionica. Formiranje LoJaF mreže pokrenuto je s namerom da se uspostavi mreža praktičara-stručnjaka iz oblasti upravljanja lokalnim javnim finansijama u zapadnoj Srbiji, i to iz jedinica lokalne samouprave (JLS), subjekata lokalnog javnog sektora i naučno istraživačkih institucija. LoJaF mreža ima za cilj da doprinese da JLS i subjekti lokalnog javnog sektora iz zapadne Srbije efikasnije i efektivnije koriste javna sredstava primenom novih načina rada/praksi u upravljanju lokalnim javnim finansijama. Učenje između kolega, koje se omogućuje i podstiče na događajima organizovanim s ciljem sticanja znanja, studijskim posetama i stručnim materijalima, a u skladu sa akcionim planovima koje uobličavaju sami članovi, odvija se u okviru četiri Stalna panela (SP), i to: Stalni panel prakse budžeta (SPPB); Stalni panel prakse interne kontrole (SPPIK); Stalni panel prakse javnih nabavki (SPPJN) i Stalni panel prakse računovodstva (SPPR).


Stranica je u fazi izrade do 31/12/17

Stranica je u fazi izrade do 31/12/17

Stranica je u fazi izrade do 31/12/17

Stranica je u fazi izrade do 31/12/17

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić