Lokalni i regionalni razvoj

 

U uslovima koji su zajednički za sve JLS u Srbiji, neke sredine uspele su da postignu impresivne rezultate, dok su druge uspele da još više zaostanu za republičkim prosekom. Zašto je to tako? Šta razdvaja dobitnike na planu privrednog razvoja od gubitnika? Šta čini uspešnu opštinu? Ova pitanja su u zemljama razvijene tržišne privrede postavljena pre više decenija, a postavljaju se i danas. Traženje odgovora kroz praksu i teoriju, uspehe i neuspehe, dovelo je do koncepta koji danas nazivamo lokalnim ekonomskim razvojem (LER) i koji se bavi optimalnom ulogom lokalnih vlasti u podsticanju privrednog razvoja.

Lokalni i regionalni razvojEkonomski trenutak društvene zajednice ukazuje na neophodnost angažovanja svih lokalnih potencijala da bi se pomoglo privredi da krene putem ubrzanog rasta. Od toga kojom brzinom bude jačala privreda, umnogome zavisi i to koliko će biti moguće izvesti reforme u gotovo svim drugim oblastima: u prosveti, zdravstvu, socijalnoj politici, pa čak i u kulturi i sportu. Za očekivati je da država pomogne privredu, u razumnim granicama i jasno definisanim oblastima svoga delovanja, da bi privreda, povratnim efektima, mogla da pomogne državi i društvu. Kada je reč o podršci privredi, lokalna samouprava je važan segment države. Kao što očekuju od republičkih vlasti da sve kapacitete usmere na povećanje zaposlenosti i životnog standarda, građani to isto očekuju i od lokalnih vlasti. Tretiranje ekonomskog razvoja kao prioriteta za lokalne samouprave je imperativ sadašnjeg trenutka u Srbiji.

Lokalni i regionalni razvojLER je ključni prostor za etabliranje jedne nove paradigme u kojoj javno upravljanje nije samo oslonjeno na javnu upravu već i na mrežu organizacija, institucija, grupa i pojedinaca koji imaju čime da doprinesu ostvarivanju javnih ciljeva. Koncept LER-a se ne ograničava na rast obima investicija, broja radnih mesta, dohotka itd., već vodi računa o svim elementima koji treba da dovedu do razvoja koji je održiv na duži vremenski rok, koji ne ugrožava čovekovu okolinu i koji je ravnomeran i u prostornom smislu i u pogledu mogućnosti svih društvenih grupa i slojeva da u njemu učestvuju.

Lokalni i regionalni razvojLER je proces, a ne neko željeno stanje kome se teži. Ovo je značajno zbog toga što nas podseća na to da nema zajednice koja je dosegla ideal u pogledu LER-a i time ga učinila neaktuelnom kategorijom. Druga značajna zajednička karakteristika jeste insistiranje na aktivizmu i saradnji lokalnih aktera kao konstitutivnim elementima koncepta LER-a.

Lokalni i regionalni razvojRegionalni ekonomski razvoj (RER) se često shvata kao usredsređena aktivnost lokalnih aktera u svrhu podrške ekonomskom rastu. RER je dugoročan proces uravnotežavanja različitih (obično suprotstavljenih) interesa i potreba, strategija i alata. Misija (stoga i ciljevi) RER-a razlikuje se od regiona do regiona zavisno od konkretne situacije i okolnosti. Generalno  je misija vezana za upravljanje regionalnom privredom (kako stvoriti više bogatstva, više radnih mesta i boljih radnih mesta). RER se posebno odnosi na stvaranje atraktivnog lokalnog okruženja koje podstiče: konkurenciju lokalnih firmi i dotok SDI.

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić