Administracija

 

Ilić SlavicaIlić Slavica, ekonomista

Administrator COR-a.

Radno iskustvo sticala radeći na bankarskim (akvizicija klijenata, analiza kreditnih aplikacija MSP, puštanje kredita, praćenje naplativosti), finansijskim (izrade procene kapitala / imovine i programa privatizacije – priprema osnovnih podataka o preduzeću, priprema podataka o stanju sredstava i obaveza, analiza prethodnog poslovanja) i računovodstvenih poslova (vođenje poslovnih knjiga i izrada završnih računa MSP).

Ozbiljno, odgovorno, pouzdano, ažurno i efikasno obavlja administrativne poslove COR-a.

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić