PROJEKAT COR GROMOBRAN

 

COR Gromobran (Građanski Realan Otvoren – Maksimalno Održiv Budžet – Redovno Aktivno Nadgledan) je projekat koji Centar za održivi lokalni i regionalni razvoj Šušeoka (COR) realizuje u gradu Valjevu (Kolubarski okrug), u periodu februar – decembar 2022. godine, uz podršku sredstava Olof Palme Centra i Vlade Švedske. Projekat je deo programa pod nazivom LOVA (LOkalni VAljani budžeti), koji već sedmu godinu sprovodi COR. Dobrodošlo je učešće i doprinos u sprovođenju Projekta svih zainteresovanih lica.

 

Problem kojim se bavi Projekat je izostanak participacije ili skromno učešće građana u procesu donošenja lokalnog budžeta i nedostatak aktivnog građanskog nadzora nad ovim važnim procesom sa svim pratećim štetnim posledicama. Ozbiljne indicije govore da uočeni problem nastaje kako zbog nedovoljnog poznavanja procesa lokalnog budžeta od strane civilnog sektora (građana, nevladinih organizacija, medija) i preduzetnika, tako i usled: nerazumevanja i nemogućnosti povezivanja Odluke o lokalnom budžetu sa stvarnim standardom života i svakodnevnim funkcionisanjem stanovnika našeg Grada; neizgrađenog odnosa građana prema Odluci o lokalnom budžetu i njegovom trošenju, i na kraju, zbog nedovoljno atraktivnog mehanizma komunikacije gradske uprave sa građanima o lokalnom budžetu. Izloženi problem usporava ili onemogućava demokratski, održiv razvoj lokalne zajednice.

Da se realizacijom projektnih aktivnosti poveća participacija građana i NVO u lokalnom budžetskom procesu, i stvori osnova za uspostavljanje redovnog, aktivnog građanskog nadzora budžetskog procesa grada Valjeva.

Da bi se ostvario projektni cilj njegove aktivnosti biće usmerene u tri osnovna pravca. Prvi je uspostavljanje Panela grada Valjeva (PGV), kao građanskog nepolitičkog nadzornog tela sastavljenog od građana različitog stručnog profila i profesionalnog opredeljenja (mladi / studenti; predstavnici lokalnih NVO i udruženja, lokalnih medija; preduzetnika – biznis sektora, kulture, sporta, zdravstva...). U nadležnosti PGV biće redovan, aktivni građanski nadzor lokalnog budžetskog procesa (planiranje budžeta, predlaganje projekata i njihova prioritizacija, predlog budžeta i njegovo donošenje, izvršenje budžeta i izveštavanje o njegovom izvršenju, realizovanim projektima i ostvarenim ciljevima...). Drugi pravac je uspostavljanje modernog i efikasnog, informativno – obrazovno – zabavnog, online mehanizama za uključivanje građana u lokalni budžetski proces (internet igra “BudžetirAJMO”), čime se postiže da građani ne budu zavisni od “dobre volje” lokalne uprave da organizuje javne rasprave o najvažnijim budžetskim dokumentima. Treći pravac je stvaranje osnove za razvoj različitih fleksibilnih, često spontanih, formata povezivanja i umrežavanja građana zainteresovanih za upotrebu budžetskih sredstava za prioritetne potrebe grada Valjeva, čime se “daje vetar u leđa” organizovanju javnog dijaloga sa lokalnim rukovodstvom. Ovde se u prvom redu misli na uključivanje predstavnika različitih neformalnih grupa i NVO, koje se bave gorućim problemima lokalne zajednice za čije rešavanje se ne izdvajaju uopšte ili se izdvajaju nedovoljna budžetska sredstva.

 

U organizacionom smislu, Projekat će realizovati: (1) Projektni tim, i (2) Panel grada Valjeva (PGV).

(1) Projektni tim čine:

 

sloba ilicdr Slobodan Ilić

Ekonomista, Autor Projekta, Projekt menadžer

Ekonomista, profesor (javnih finansija, finansijskih tržišta, ekonomije) u Akademiji strukovnih studija Valjevo (nekadašnji VIPOS). Pored angažovanja u izvođenju nastave, obavljao je različite konsultantske poslove u privatnim kompanijama i za međunarodne finansijske institucije (Svetska banka), kao i državne poslove (državni sekretar Ministarstva finansija u dva mandata), gde je stekao značajna praktična iskustva kako u finansijama tako i u drugim ekonomskim oblastima. Kao konsultant radio je na identifikaciji uzroka nedovoljne uspešnosti organizacije (javne ili privatne), njenih poslovnih procesa i aktivnosti sa ciljem utvrđivanja i konkretnoj implementaciji mera potrebnih za unapređenje poslovanja.

 

nmihailovicNenad Mihailović

Doktorand, Finansijski menadžer Projekta

Ekonomista, asistent (na predmetima: Poslovne finansije; Finansijska tržišta; Međunarodna računovodstvena regulative; Finansijska kontrola i revizija) u Akademiji strukovnih studija Valjevo (nekadašnji VIPOS). Pored angažovanja u izvođenju nastave, obavljao je i poslove predavača na seminarima iz oblasti računovodstva, obračuna zarada, transfernih cena za privatne kompanije, poslove Službenika za javne nabavke, kao i državne poslove (član Nacionalne komisije za računovodstvo pri Ministartsvu finansija RS). Takođe, radio je za nekoliko kompanija na mestu savetnika finansijskog direktora.

 

slavica ilicSlavica Ilić

Ekonomista, Administrator Projekta

Radno iskustvo sticala radeći na bankarskim (akvizicija klijenata, analiza kreditnih aplikacija MSP, puštanje kredita, praćenje naplativosti), finansijskim (izrade procene kapitala / imovine i programa privatizacije – priprema osnovnih podataka o preduzeću, priprema podataka o stanju sredstava i obaveza, analiza prethodnog poslovanja) i računovodstvenih poslova (vođenje poslovnih knjiga i izrada završnih računa MSP).

 

marko maticMarko Matić

Strukovni master ekonomista, Saradnik na Projektu – Istraživač

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, zaposlen u Opštinskoj upravi Osečina. Poslovnu karijeru započeo je u Opštinskoj upravi Osečina, 2011. godine, učešćem u Programu Nacionalne službe za zapošljavanje za podršku zapošljavanja mladih visoko obrazovanih lica. Radni angažman nastavlja na mestu Šefa računovodstva, a od 2018. godine obavlja posao internog revizora. Pored angažovanja u Opštinskoj upravi Osečina, obavljao je poslove predsednika Nadzornog odbora JKP "Osečina" Osečina i povremeno je predavač na seminarima iz oblasti interne revizije.

 

branko cebicBranko Ćebić

Master inženjer organizacionih nauka, Saradnik na Projektu – Komunikacija na društvenim mrežama

Informatičar, asistent na predmetima: Poslovni informacioni sistemi, Baze podataka, Računarske mreže, Elektronsko poslovanje, Internet i obrada podataka, Projekat iz informacionih sistema i programiranja, Informatika, Programiranje poslovnih aplikacija, u Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Valjevo (nekadašnji VIPOS). Pored angažovanja u izvođenju nastave, obavlja i poslove administracije računarske mreže i administracije informacionog sistema na Akademiji i za pojedine domaće kompanije.

 

dbeljicDejan Beljić

Master inženjer organizacionih nauka, Saradnik na Projektu – Administrator COR sajta

Asistent na predmetima: „Veb dizajn“, „Računarska grafika i multimedija“, „Obrada podataka“, „Elektronsko poslovanje“, „Uvod u informatiku“ u Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Valjevo (nekadašnji VIPOS). Pored angažovanja u izvođenju nastave, administrira sajt Akademije – Odsek Valjevo i obavlja poslove grafičkog dizajna, izrade promotivnih materijala i pripreme za štampu za Akademiju - Odsek Valjevo, kao i domaće i strane klijente.

marko iMarko Ilinčić

Diplomirani inženjer organizacionih nauka, Programer igre „BudžetirAJMO“

Backend developer sa fokusom na Javu (Spring, Spring boot), Python(Flask, Django), .NET(.NET core). Pored backend tehnologija, bavi se i embedded razvojem (C++), takodje i frontend tehnologijama(Angular) u manjoj meri.

 

natalija lukicNatalija Lukić

Diplomirani grafički dizajner, Saradnik na Projektu – Priprema crteža za video klipove

Kao student radila poslove ilustratora i grafičkog dizajnera (dizajn korica za knjige) za više domaćih i inostranih naručilaca.

 

 

zoran lukicZoran Lukić

Diplomirani mašinski inženjer, Saradnik na Projektu – Priprema za štampu

Vlasnik Agencije „Deltacad“ Valjevo. Decenijsko iskustvo na poslovima grafičkog dizajna i pripreme za štampu za domaće i inostrane klijente.

 

 

(2) Projektom je planirano da PGV, građansko nepolitičko nadzorno telo ima 30 članova, da bude sastavljeno od građana različitog stručnog profila i profesionalnog opredeljenja (mladi / studenti; predstavnici lokalnih NVO i udruženja, lokalnih medija; preduzetnika – biznis sektora, kulture, sporta, zdravstva...). U nadležnosti PGV biće redovan, aktivni građanski nadzor lokalnog budžetskog procesa (planiranje budžeta, predlaganje projekata i njihova prioritizacija, predlog budžeta i njegovo donošenje, izvršenje budžeta i izveštavanje o njegovom izvršenju, realizovanim projektima i ostvarenim ciljevima...).

 

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić