Obnovljivi izvori energije

 

Obnovljivi izvori energije predstavljaju jedan od energetskih resursa koji će se sve intezivnije koristiti u budućnosti. Korišćenje obnovljivih izvora energije je u uskoj sprezi sa povećanjem energetske efikasnosti što je navedeno i u okviru usvojenog paketa Direktiva EU i ciljeva politike korišćenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti koji je formulisan kao „20-20-20 by 2020“. (20 % udeo obnovljivih izvora energije, 20 % smanjenja potrošnje, 20 % smanjenje emisije CO2 do 2020. godine).

Obnovljivi izvori energijeObnovljivi izvori energije


Globalno gledano, svedoci smo pojave novih trendova koji menjaju svetsku energetsku platformu. Ti trendovi determinisani su potrebom za smanjenjem emisije ugljendioksida, promenljivošću cene goriva i oskudnošću energetskih resursa.

Obnovljivi izvori energijeObnovljivi izvori energije

Kao rezultat tih trendova, dolazi do pomeranja investicija ka novim oblastima, kao što su: energetska efikasnost, unapređenje tehnologije i obnovljivi izvori energije. Posebno se očekuju velike nove investicije u infrastrukturu za transport i skladištenje gasa iz prostog razloga što energija iz gasa emituje manje ugljenika od uglja, a uz to je i predvidiva, ali s druge strane nije ugljenik-neutralna i sama ne može da zadovolji rastuće svetske energetske potrebe. Energija iz obnovljivih izvora, s druge strane posmatrano, je ugljenik-neutralna, ali je promenljiva i nepredvidiva. Stoga, ni sami obnovljivi izvori energije ne mogu da zadovolje svetske energetske potrebe. Ako se uzmu u obzir navedene okolnosti, proizlazi da se buduća optimalna energetska strategija može zasnivati na diversifikaciji izvora energije kroz integraciju gasa i obnovljivih izvora.

Obnovljivi izvori energijeObnovljivi izvori energije

Srbija se obavezala Energetskoj zajednici da će do 2020. imati 27% potrošnje iz obnovljivih izvora energije, dok trenutno ima 21%. Inače, novi paket mera i planova u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije do 2020. predviđa da visina podsticajnih “fid-in” tarifa za energiju Sunca bude od 16,25 do 20,66 evrocenti po kilovat-času, zavisno od veličine solarne elektrane.
Prema objavljenim nezvaničnim podacima, Srbija je među deset država u svetu po emisiji ugljendioksida po glavi stanovnika. Ta tvrdnja potkrepljena je podacima da je Srbija 1990. godine emitovala oko 80 miliona tona ekvivalenta CO2, dok je 2010. dostigla oko 85-89 miliona tona, od kojih energetika emituje oko 70%, a poljoprivreda i saobraćaj značajan deo preostalih emisija. Prezentovani podaci ukazuju da će najveći izazov biti da se redukuje emisija u energetici, pri čemu je EU odlučila da dekarbonizuje energetski sektor do 2050. godine, odnosno da za 40% redukuje emisiju iz energetike već do 2030.
Investicije u obnovljive izvore energije su izuzetno značajne za stvaranje uslova za obezbeđivanje energetske nezavisnosti i stabilno snabdevanje potrošača u Srbiji energentima,
Očekuje se da u Srbiji do 2020. godine bude uloženo dve milijarde evra u korišćenje obnovljivih izvora energije. Srbiji je potrebno da izgradi 1.092 megavata kapaciteta koji koriste obnovljive izvore energije da bi u narednih 5 godina ispunila cilj, da 27% ukupne potrošnje energije bude proizvedeno iz obnovljivih izvora energije. Nacionalnim akcionim planom za obnovljive izvore energije predviđeno je da se taj cilj ispuni izgradnjom vetroelekrana snage 500 megavata, velikih i mini hidroelektrana snage po 200 megavata, 100 megavata postrojenja koje koriste biomasu i 92 megavata iz ostalih izvora. Time bi novi kapaciteti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora stabilizovali domaći energetski sistem, angažovali domaću industriju i doprineli sprečavanju ekoloških problema.

Obnovljivi izvori energijeObnovljivi izvori energije

Kako se očekuju, u narednom periodu, investicije u energetski sektor, koje se mere milijardama evra, potrebno je učiniti dodatne napore kada je reč o regulativi, da bi se obezbedila realizacija tih investicija.
Kod nas je postavljen regulatorni okvir za ulaganje u obnovljive izvore energije i stvoreni su preduslovi za investiranje. Prva kontrolna tačka za ocenu uspešnosti i efekata regulatornih mera za veće korišćenje obnovljivih izvora energije je 2015. godina.

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić