Održivi razvoj

 

"Održivi razvoj predstavlja upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje, orijentaciju ka tehnološkim i institucionalnim promenama, tako da se očuvaju vekovne tekovine i da se nastavi sa zadovoljavanjem osnovnih ljudskih potreba, kako sadašnjih, tako i budućih generacija. Takav održiv razvoj u sektorima poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, koji čuva zemljište, vode, biljne i životinjske genetičke resurse, ekološki je nedegradirajući, tehnološki odgovarajući, ekonomski održiv i socijalno prihvatljiv." ( definicija Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija - FAO, 1988.)

Održivi razvoj

"Održivi razvoj je nemoguć bez iskorenjivanja gladi u svetu gde više od 900 miliona ljudi nema dovoljno hrane. Ne možemo razvoj nazvati održivim ako se nastavi ovakva situacija kada je gotovo jedan od sedam muškaraca, žena ili dece žrtva pothranjenosti“. (direktor FAO-a Jose Graziano da Silva, 2012.).

Održivi razvoj

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić