Šta je COR?

 

Organizacija „Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj” je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i unapređenja održivog lokalnog i regionalnog razvoja.

Misija Centra za održiv lokalni i regionalni razvoj je implementacija projekata i promovisanje saradnje između nevladinih organizacija, jedinica lokalne samouprave i lokalnog javnog sektora, vladinih institucija, biznis sektora i drugih partnera u oblasti unapređenja ekonomskog, društvenog, energetskog i ekološkog održivog lokalnog i regionalnog razvoja, kroz razne oblike međuopštinske i međunarodne, prekogranične, saradnje.

Ciljevi naše organizacije su:

1. Unapređenja ekonomskog, društvenog, socijalnog, energetskog i ekološkog održivog lokalnog i regionalnog razvoja
2. Edukacije u oblasti održivog lokalnog i regionalnog razvoja
3. Razvoja konkurentnosti na svim nivoima
4. Smanjenja regionalnih i unutarregionalnih dispariteta sa naglaskom na podsticanje razvoja nedovoljno razvijenih i ruralnih područja
5. Učestvovanja u pripremi i sprovođenju razvojnih dokumenata i realizaciji usvojenih razvojnih dokumenata
6. Saradnje sa nižim jedinicama teritorijalnih organizacija u pripremi i primeni lokalnih razvojnih planova
7. Pripremanja i sprovođenja programa stručnog usavršavanja za potrebe razvoja privrednih društava i preduzetništva, razvoja infrastrukture i razvoja institucija i organizacija i za unapređenje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava
8. Unapređenja primene savremenih proizvoda osiguranja i reosiguranja od prirodnih katastrofa, klimatskih promena i geoloških hazarda
9. Uspostavljanja i razvoja kooperativa u ruralnim područjima
10. Obavljanja poslova međunarodne, prekogranične i međuopštinske saradnje iz svoje nadležnosti.

Kroz tri osnovna programa naša organizacija realizuje projekate iz oblasti ekonomskog, društvenog, energetskog i ekološki održivog lokalnog i regionalnog razvoja, razvoja konkurentnosti, razvoja kooperativa u ruralnim područjima, unapređenja kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i lokalnog javnog sektora, javno-privatnog partnerstva, kroz razne oblike međuopštinske i međunarodne, prekogranične, saradnje.

 

 

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić