LOkalni VAljani budžeti

 

LOkalni

     VAljani

budžeti

LOVA je program koji COR, sa svojim i angažovanim eksternim stručnjacima, realizuje počev od 2015. godine u jedinicama lokalne samouprave (JLS). Cilj programa LOVA je da doprinese da JLS i subjekti lokalnog javnog sektora efikasnije i efektivnije koriste javna sredstva primenom novih načina rada/praksi u upravljanju lokalnim javnim finansijama. U realizaciji ovog programa poseban focus će biti stavljen na oblasti: programnskog budžetiranja, finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije, javnih nabavki, planova kapitalnih projekata…

O PROJEKTU

„Trošenje lokalnih budžeta“ je projekat koji COR realizuje u KO u 2017. godini uz podršku sredstava Vlade SAD. Projektom će se kroz analizu postojećeg stepena međusobne povezanosti, usklađenosti i povratne sprege lokalnih strateških planova, godišnjeg programskog budžeta i završnog računa budžeta, preko povećanja transparentnosti ovog složenog procesa, odgovarajućih obuka i razmena iskustava, unaprediti znanja donosilaca i izvršilaca odluka o trošenju budžeta JLS iz KO.

Smanjenjenje republičkih transfera gradovima i opštinama (JLS), imperativno zahteva od donosioca odluka u JLS da, u godinama koje dolaze, optimalno planiraju i troše svoje budžete. Projekat podržava neophodne reforme i povećanje transparentnosti trošenja javnih sredstava u Kolubarskom okrugu (KO).

Trošenje javnih sredstava u RS, kako na republičkom nivou, tako i na lokalnom nivou, praćeno je identifikovaim nepravilnostima i neracionalnostima. Često su one na lokalnom nivou veće, ali istovremeno manje vidljive, i sa izuzetno štetnim dugoročnim razvojnim posledicama. Razloge za takvo stanje treba tražiti u netransparentnosti procesa, izostanku sveobuhvatnih analiza, nedovoljnom znanju i spremnosti nadležnih osoba da vrše neophodne reforme. Svi navedeni razlozi usporavaju ili onemogućavaju održiv razvoj lokalnih društvenih zajednica KO.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Projekat se realizuje tokom 2017. godine, kroz brojne aktivnosti koje uključuju: različite analize, prezentacije, izradu odgovarajućeg priručnika, organizovanje javnih rasprava, obuka, okruglih stolova, konkursa za najbolji studentski rad na zadatu temu...

PROJEKTNA OČEKIVANJA

Očekivani dugoročan efekat realizacije ovog projekta je ostvarenje uspešnijih rezultata sa trošenjem istih ili manjih iznosa lokalnih javnih sredstava.

KORISNICI PROJEKTA

Direktni korisnici efekata ovog projekta su: rukovodstva JLS, lokalne uprave, skupštinski odbori za budžet i lokalni ekonomski razvoj, odbornici u skupštinama JLS, predstavnici lokalnih NVO i medija, a indirektni su svi građani lokalnih društvenih zajednica u KO.

VESTI O PROJEKTU

Medijsko predstavljanje Projekta u Valjevu, realizovano 31/01/2017. godine preko dobro posećene press konferencije sa brojnim izveštajima lokalnih i regionalnih medija. Više o održanoj press konferenciji možete videti OVDE.

SPONZORI I DONATORI

AGENDA TAKMIČENJA 26.06.2017.


 

Izveštaj urađen od strane stručnjaka COR za potrebe naših pregovarača u procesu pridruživanja EU je jedan od dobijenih rezultata sprovedenog projekta “Programsko/konkursno finansiranje mesnih zajednica u Zaječarskom okrugu” čiji je nosilac UG “Sretenje” Požega, podržanog od Fondacije za otvoreno društvo Beograd.
Izveštaj možete preuzeti OVDE.

 

 

 

Ova publikacija namenjena je predstavnicima JLS i mesnih zajednica (MZ) u RS, zainteresovanoj stručnoj javnosti i građanima. Ona je u stvari uputstvo za uvođenje modela Projektno programsko konkursnog finansiranja (PPKF) MZ. Na uvođenju modela PPKF MZ u opštinama Soko Banja i Knjaževac, pored UG “Sretenje” Požega uključen je bio i COR sa svojim stručnjacima.
Stečena znanja i iskustva na uvođenju PPKF u MZ, želimo da, putem ovog Priručnika, podelimo svim zainteresovanim, sa namerom da se olakša rad lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu uvođenja ovog modela finansiranja MZ, i na taj način, lokalne javne finansije učine transparentnijim, a JLS otvorenijim za stvaranje uslova za održivi razvoj.
Priručnik možete preuzeti OVDE.


© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić