Nedić Branko, ekonomista

 

Nedić BrankoKonsultant koji je stekao bogato profesionalno iskustvo radeći na brojnim razvojno - investicionim (na osnovu urađenih investicionih programa njegovi klijenti su uz kreditnu podršku Fonda za razvoj RS, Ministarstva trgovine, Ministarstva poljoprivrede i nekoliko poslovnih banka realizovali razvojno investicije vredne preko 30 miliona Eura), finansijskim (izrada biznis planova sa kreditnim zahtevima, analize potencijalnih investitora i njihovih zahteva, programi poslovno – finansijske konsolidacije, restrukturiranja i reorganizacije, programi procene vrednosti kapitala i imovine, analize tekućeg poslovanja i projekcije budućeg poslovanja brojnih preduzetnika i MSP), marketinškim poslovima (izrada marketing programa, rukovođenja i koordinisanja službe marketinga velikog preduzeća, izrada studija i analiza relevantnih za specifične marketing sistuacije u kojima se preduzeće može naći), kao i poslovima na izradi dokumentacije sistema kvaliteta ISO 9001 i ISO 9004.
Ove poslove obavljao je radeći kao konsultant, direktor marketinga, projektant razvoja sistema kvaliteta i referent istraživanja tržišta. Poseduje sertifikat za interne proverivače sistema kvaliteta ISO 9000.

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić